Uspořádat jakoukoliv, byť jednodenní událost je organizačně velmi náročná činnost. Naše práce znamená sestavení plánu a scénáře akce, tvorbu projektové dokumentace, komunikaci a koordinaci s odborníky a další činnosti spojené s realizací Vaší akce.

Umíme naslouchat, hodnotit i kreativně oponovat. Dokážeme Vámi naplánovanou událost produkčně zrealizovat od prvního návrhu až po odchod posledního hosta.

Protože spektrum našich služeb je velmi široké, koordinujeme zakázky s externími spolupracovníky a specialisty z různých oborů. Díky tomu dokážeme zajistit nejlepší servis.

Našich služeb využívají ti, kteří chtějí pracovat v klidu a profesionálně. Snažíme se eliminovat stresové situace na minimum, předcházíme špatné komunikaci. S námi máte jistotu a pohodu.

ABOUT Production zajišťuje tyto typy akcí a událostí:

Akce na klíč:

Zajištení umělců na společenské akce:

Produkční zajištění již naplánované akce: