Propagace aplikace plánující výlety na jihu Čech

- Zajištění propagační kampaně neziskového projektu Enviroskop - aplikace a internetové stránky zaměřené na výlety
- Zajištění internetové propagace pomocí nejmodernějších nástrojů (PPC kampaň, propagace na facebooku, atd.)
- Tvorba plakátu a letáku, atd.
- Tvorba propagačního videoklipu
- Zde: https://www.facebook.com/aboutproduction/videos

Zpět